Ogłoszenie Urzędu Gminy Godów

herbDostarczenie decyzji ustalających wymiar podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego przez Organ Podatkowy na 2018 rok:

W sołectwach: Godów i Łaziska – decyzje zostaną doręczone przez pocztę.

W sołectwach: Gołkowice, Skrbeńsko, Skrzyszów, Podbucze i Krostoszowice – decyzje będą doręczane przez sołtysów pod wskazany na decyzji adres.