Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

smieci_segregacjaDrodzy mieszkańcy informuje się,  że  wysokość  stawki  opłaty  za  gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminy płatności opłaty pozostają bez zmian.

Wysokość   stawki   opłaty   za   gospodarowanie   odpadami   komunalnymi   wynosi w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób:
– selektywny 11,00 zł miesięcznie od każdej osoby,

– zmieszany 30,00 zł miesięcznie od każdej osoby.

Więcej informacji na temat harmonogramu odbioru odpadów dostępne pod linkiem:

http://krostoszowice.pl/krostoszowice/harmonogram-wywozu-smieci/