15 Forum Sołtysów Województwa Śląskiego

pobrane

Logo Województwa Śląskiego

W dniu 23 listopada 2017 roku podczas 15 Forum Sołtysów Województwa Śląskiego, administrator strony sołeckiej wraz z sołtysem Panem Wiesławem Krzyżokiem odebrali nagrodę za nagrodę za Najlepszą Stronę Sołecką Województwa Śląskiego w 2017 roku. Nagroda ta została przyznana w ramach konkursu  „Piękna wieś województwa śląskiego”, którego celem jest kształtowanie świadomości obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej, pobudzanie aktywności gospodarczej, popularyzacja obrzędów i zwyczajów ludowych, zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń, a także kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego. W ramach konkursu sołectwo otrzymała nagrodę w wysokości 2 000,00 zł, którą Rada Sołecka przeznaczyła na zakup nowej huśtawki na plac zabaw obok Szkoły Podstawowej.

Galeria zdjęć dostępna tutaj:

dyskietka