Zmiana organizacji ruchu przy cmentarzach na terenie powiatu wodzisławskiego

Gmina Marklowice:

– ulica Cmentarna od skrzyżowania z ulicą Wiśniową do skrzyżowania z ulicą Wyzwolenia –

wyłączona z ruchu;

(obowiązuje w dniu 31.10.2017 roku)

Gmina Godów:

– w miejscowości Gołkowice na ulicy Cmentarnej zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy od

skrzyżowania z ulicą Wyzwolenia do skrzyżowania z ulicą Sobieskiego;

– w miejscowości Godów na ulicy Słonecznej zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy w

kierunku ulicy Szkolnej

(zmiany w ww. miejscowościach obowiązują od dnia 31.10.2017 roku godz. 12.00 do dnia

03.11.2017 roku godz. 08.00)

Pszów:

– ulica Niepodległości – wprowadzenie ruchu jednokierunkowego i zakazu zatrzymywania się po

prawej stronie jezdni od skrzyżowania z ul. BohaterówWesterplatte do skrzyżowania z ulicą

Paderewskiego;

– ulica P.O.W. – wprowadzenie ruchu jednokierunkowego od skrzyżowania z ul. Bohaterów

Westerplatte do skrzyżowania z ulicą Skwary;

– ulica Dolna – wprowadzenie ruchu jednokierunkowego od skrzyżowania z ulicą Okrzei do

skrzyżowania z ulicą Krzyżową;

(zmiany będą obowiązywały od dnia 31.10.2017 roku)

Rydułtowy:

– na starym odcinku ulicy Raciborskiej oraz ul. Św. Jacka wprowadza się ruch jednokierunkowy od

Rybnika w kierunku Centrum Rydułtów

– na ulicy Blachnickiego wprowadza się ruch jednokierunkowy z wjazdem od strony ulicy

Plebiscytowej i wyjazdem na ulicę Marcina Kasprzaka lub ulicę Spokojną

(zmiana obowiązywać będzie w terminie od 31.10.2017)

Radlin:

– na ulicy Cmentarnej od skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza do skrzyżowania z ulicą Rogozina

wprowadza się ruch jednokierunkowy;

(zmiana obowiązuje w terminie od dnia 31.10.2017 roku godz. 15.00 do dnia 03.11.2017 roku godz.

08.00)

Wodzisław Śląski:

– wprowadza się ruch jednokierunkowy na łączniku od ulicy Bogumińskiej w kierunku ulicy

Skrzyszowskiej;

– na ulicy Jodłowej i Skłodowskiej Curie – będzie obowiązywał znak B-36 „Zakaz zatrzymywania”

(zmiana wprowadzona jest w terminie od dnia 31.10.2017 do dnia 02.11.2017 roku)