Połomia i Krostoszowice z sukcesami w konkursie Piękna wieś województwa śląskiego

logo tu wodzislaw

Logo portalu www.tuwodzislaw.pl

Poznaliśmy laureatów tegorocznego konkursu Piękna wieś województwa śląskiego, organizowanego przez Urząd Marszałkowski w Katowicach. W gronie nagrodzonych są Połomia i Krostoszowice.

Sołectwo Krostoszowice w gminie Godów zajęło pierwsze miejsce w kategorii witryn internetowych za stronę www.krostoszowice.pl. Za zwycięstwo zdobyło 2000 zł nagrody.

Z kolei Połomia zdobyła wyróżnienie w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje ludowe” za odtworzenie rolniczego święta plonów. Na konto laureatów trafiło 1500 zł. W inscenizację dożynek zaangażowała się rzesza ludzi: Rada Sołecka pod wodzą sołtys Magdaleny Herman, Zespół Śpiewaczy Połomianka, Koło Gospodyń Wiejskich, grupa teatralna Kredens, pani Maria Sitko oraz inni mieszkańcy.

Inscenizatorzy zaczęli od krótkiej scenki na polu, pokazując jak kiedyś ręcznie ścinało się zboże i młóciło ziarna cepami. Potem w minikorowodzie, naśladującym prawdziwy korowód dożynkowy, wszyscy przejechali do Ośrodka Kultury w Połomi. Tam na jurorów czekał poczęstunek – tradycyjny dożynkowy kołocz i inne smakołyki, a także występ Połomianki i krótki spektakl teatru Kredens.

Źródło: www.tuwodzislaw.pl