Piękna wieś województwa śląskiego – laureat konkursu

pobrane

Logo województwa śląskiego

Miło jest nam poinformować wszystkich użytkowników, iż zgodnie z uchwałą  Zarządu Województwa Śląskiego 2130/222/V/2017 z dnia 17.10.2017r, strona internetowa Sołectwa Krostoszowice została uznana za najlepszą stronę internetową sołectwa w 2017 roku w województwie śląskim.

Strona internetowa Naszego Sołectwa została poddana ocenie pod względem następujących kryteriów:

1 – łatwość poszukiwania strony (link do strony gminy, starostwa, województwa, link na stronie gminy);

2 – Szata graficzna strony (plan wsi, zdjęcia itp);

3 – Czytelność strony (przejrzystość umieszczanych danych, łatwość w poszukiwaniu podstawowych danych o sołectwie);

4 – Jakość i ilość informacji umieszczanych na stronie (historia, położenie, tradycja, kultura, inicjatywy społeczne, aktywność samorządowa społeczności lokalnej, istniejące stowarzyszenia, wizje przyszłości, osiągnięcia, adres e-mail, dane do kontaktu ,sołtys, rada sołecka, zebrania wiejskie – plany, decyzje itp.).

Nagrodą w ramach konkursu jest kwota 2 000,00 zł, którą należy przeznaczyć na sołectwo.

Informację o konkursie można znaleźć pod linkiem:

dyskietka

Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają i pomagają nam w tworzeniu strony Naszego Sołectwa, jest to nasz wspólny sukces.

Redaktor serwisu

oraz Sołtys Sołectwa