Informacja dot. odbioru odpadów komunalnych

herbUrząd Gminy Godów informuje, że od września 2017 roku rusza ponownie selektywna zbiórka odpadu w postaci popiołów paleniskowych.  Dlatego też, przypomina się, aby dostosować wywóz poszczególnych odpadów zbieranych selektywnie i zmieszanych do odpowiednich terminów zamieszczonych w harmonogramie.
W przypadku mieszania popiołu paleniskowego z innymi odpadami w kubłach, odpady takie nie zostaną odebrane przez firmę wywozową.
Informuje się również, że w miesiącu październiku i listopadzie, będzie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych, a rodzaje odpadów zaliczanych do wielkogabarytowych zostały zamieszczone w dostarczonych do mieszkańców harmonogramach wywozowych.

Źródło: www.godow.pl