Zakaz spalania mułu i flotokoncentratu !

logo Gminy Godów

logo Gminy Godów

Uwaga mieszkańcy od 1 września 2017 roku będzie obowiązywał zakaz spalania mułu u flotokoncentratu.

W dniu 7 kwietnia 2017 r. Sejmik Województwa Śląskiego podjął uchwałę nr V/36/1/2017 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Ograniczenia wprowadzone w uchwale zmieniają sposób opalania budynków w zakresie rodzaju opału który można będzie stosować do ogrzewania budynków.
Od 1 września 2017 r. właściciele nieruchomości nie będą mogli stosować do opalania budynku takiego opału jak:
– węgiel brunatny oraz paliwa stałe produkowane z wykorzystaniem tego węgla,
– muły i flotokoncentraty węglowe oraz mieszanki produkowane z ich wykorzystaniem,
– paliwa, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%,
– biomasa stała, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

Ponadto uchwała określa terminy w jakich właściciel nieruchomości musi dostosować obecne źródło ciepła do nowych przepisów i tak:
a ) od 1 stycznia 2022 r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej,
b) od 1 stycznia 2024 r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji,
c) od 1 stycznia 2026 r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji,
d) od 1 stycznia 2028 r. w przypadku instalacji spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012

Treść uchwały znajduje się tutaj
Treść wyjaśnień znajduje się tutaj

Źródło: www.godow.pl