Harmonogram odbioru odpadów w II półroczu 2017r.

smieci_segregacjaOd 1 lipca 2017 roku nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych. Harmonogram dostępny tutaj dyskietka.

Harmonogram dla całej gminy dostępny tutaj dyskietka.

Przypominamy również podstawowe informacje odnośnie odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych oraz funkcjonowania POSZK-u.

Przypominamy że do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy:
meble, pościele, dywany, figury i rzeźby drewniane, rowery, wózki, materace, baseny, panele podłogowe drewniane, koce, walizki, meble ogrodowe, donice z tworzyw sztucznych, wiaderka z tworzyw, skrzynki i pojemniki z tworzyw.
Przypominamy również, że odpady z tworzyw sztucznych, jak wymienione wyżej, można wystawiać razem z odpadami opakowaniowymi z tworzyw sztucznych (worki żółte). Przy zbiórce odpadów wielkogabarytowych zbierane są odpady elektroniki (komputery, pralki, lodówki, telewizory, sprzęt agd/rtv, narzędzia elektroniczne, drukarki, kable itp.) oraz opon z samochodów osobowych.
Odpady budowlano-remontowe należy we własny m zakresie dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów znajdującego się w Gołkowicach(dojazd od ul. Piotrowickiej w Skrbeńsku) przy byłym zbiorniku przeciwpożarowym. Do odpadów budowlano-remontowych zaliczamy m.in.: gruz wszelkiego rodzaju, styropian, okna, ceramika sanitarna (zlewy, umywalki, ubikacje itp.), folie budowlane, kafelki, panele ścienne z tworzyw, szkło budowlane, odpady z remontów łazienek (prysznice, wanny, brodziki), lustra itp. odpady z remontów oraz demontażu.
Na PSZOK zbierane są również zużyte opony z samochodów osobowych.
Części samochodów oraz opony z samochodów ciężarowych i ciągników nie będą odbierane – te odpady należy we własnym zakresie zagospodarować zgodnie z prawem tj. przekazać przedsiębiorstwom posiadającymstosowne zezwolenia na gospodarowanie odpadami.
Odpady dostarczone na PSZOK powinny być posegregowane na poszczególne frakcje: gruz, budowlano-remontowe, tworzywa i inne surowce wtórne (w tym odpady opakowaniowe), odpady ulegające biodegradacji, wielkogabarytowe, elektronika, opony, przeterminowane leki.
Punkt selektywnej zbiórki odpadów służy do zbierania odpadów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Godów
o czym świadczy deklaracja o ilości osób zamieszkujących daną posesję złożona w urzędzie Gminy Godów. Odpady powstałe w związku z
prowadzeniem działalności gospodarczej należy zagospodarować we własnym zakresie. Dostawcy odpadów na PSZOK będą kontrolowani pod tym
względem.
Odpady ulegające biodegradacji odbierane są w ilości 4 worków jednorazowo spod posesji. Jest to uwarunkowane uchwałą Rady Gminy Godów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
PSZOK funkcjonuje w każdy poniedziałek (za wyjątkiem świąt) od godziny 11.00 do 17.00. Prosimy nie zostawiać odpadów przed bramą poza godzinami pracy punktu gdyż opóźnia to godziny otwarcia PSZOK z konieczności na uprzątnięcie odpadów w pierwszej kolejności. Informujemy również, że wjazd do punktu jest monitorowany.
Źródło: www.godow.pl