III edycja konkursu „Zielone Pracownie 2017” rozstrzygnięty

indeks

Logo WFOŚiGW w Katowicach

Projekt pn.: „EKO-atywni w szkole”, który w ramach konkursu „Zielona Pracownia 2017” Gmina Godów złożyła w drugim etapie uzyskał dofinansowanie. W ramach pierwszego etapu Nasza Szkoła uzyskała nagrodę w wysokości: 6 497,60 zł, natomiast w ramach II etapu Nasz projekt dostał dofinansowanie w wysokości: 25 990,40 zł. Łączna wartość uzyskanego wsparcia to: 32 488 zł.

Przedmiotem konkursu było utworzenie ekopracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych.

Na konkurs wpłynęły 82 wnioski od organów prowadzących placówki oświatowe w województwie śląskim, z czego aż 43 otrzymały dofinansowanie do łącznej kwoty prawie 1 250 000 zł.

Przy ocenie wniosków oceniano przede wszystkim różnorodność pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni, dostosowaną do grup wiekowych uczniów. Istotnym kryterium wyboru był także pomysł na zagospodarowanie pracowni, jej funkcjonalność, wykorzystanie przestrzeni oraz innowacyjność zaproponowanych rozwiązań. Pod uwagę wzięto również dostosowanie i wykorzystanie pracowni przez jak największą liczbę uczniów.

Gratulujemy sukcesu Naszej Szkole i dziękujemy wszystkim, którzy dołożyli starań podczas pracy nad projektem.