Nagroda dla SP Krostoszowice w ramach „Zielonej Pracowni_projekt 2017”

zielona pracownia

Logo konkursu

W dniu 13 kwietnia br. Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opublikował listę nagrodzonych projektów w ramach kolejnej edycji konkursu „ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT’2017”. Nagrodzonych zostało 28 projektów spośród 132, które wpłynęły w wymaganym terminie do WFOŚiGW w Katowicach. Wśród nagrodzonych szkół jest Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krostoszowicach. Kwota jaką uzyskała Nasza szkoła w ramach ww. konkursu to: 6 497,60 zł – jest to 20 % wartości projektu pn. „EKO-aktywni w szkole”. W ramach projektu w Naszej szkole powstanie pracownia do biologiczno-ekologiczna.

Należy podkreślić iż, ocenie poddawany był przede wszystkim pomysł na zagospodarowanie pracowni – wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetyka, kreatywność, innowacyjność rozwiązań, a także różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu.

Uwadze zasługuje również fakt, iż Szkoła Podstawowa w Krostoszowicach jest jedyną szkoła z naszego powiatu, która została nagrodzona w ramach ww. konkursu.

O kolejne 80% kosztów realizacji projektu można ubiegać się w ramach konkursu „Zielona Pracownia 2017”. Wniosek w ramach tego konkursu należy złożyć w terminie od 24 kwietnia do 8 maja 2017.

Lista wszystkich nagrodzonych szkół dostępna na stronie WFOŚiGW w Katowicach pod linkiem:

http://www.wfosigw.katowice.pl/files/kwiecien17/zielonapracowniaprojekt2017.pdf

Gratulujemy społeczności szkolnej zdobytej nagrody oraz życzymy dalszych sukcesów.