Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017 rok

smieci_segregacjaPrzypominamy o obowiązku uiszczenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania, na indywidualny rachunek bankowy*, od nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i wynosi w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób:

– selektywny 8,00 zł, – zmieszany 24,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w następujących terminach:

–  do 15 marca za I kwartał
–  do 15 czerwca za II kwartał
–  do 15 września za III kwartał
–  do 15 grudnia za IV kwartał


Nowa stawka ustalona zostanie po rozstrzygnięciu przetargu, wtedy otrzymają Państwo od Urzędu Gminy w Godowie  zawiadomienia  o  wysokości  opłaty i terminach płatności.

*  Indywidualne rachunki bankowe pozostają bez zmian.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Podatków i Opłat pod numerem telefonu 32 4765065 wew. 29.

Źródło: www.godow.pl