Uchwała antysmogowa – konsultacje społeczne

woj slaskie

 

Zarząd Województwa Śląskiego skierował do konsultacji społecznych projekt uchwały antysmogowej.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone do 6 lutego 2017 roku, w formie pisemnej na adres:

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

bądź ustnie w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice (w godzinach pracy Urzędu) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: srodowisko@slaskie.pl.

Treść dokumentu, wraz z uzasadnieniem dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Załącznik: Projekt uchwały antysmogowej