Obwieszczenie Wójta Gminy Godów

herb godowWójt Gminy Godów  z dniem 6 lutego 2017r. przystępuje do wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Godów.

Szczegóły dostępne na stronie Urzędu Gminy w Godowie pod linkiem tutaj.

Źródło: www.godow.pl