Termin opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

smieci_segregacjaPrzypomina się mieszkańcom, że w dniu 15 grudnia 2016 r. upływa termin płatności:  IV raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania i uzależniona ona od ilości mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomości. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami oraz harmonogram wywozu odpadów dostępny pod linkiem:

http://krostoszowice.pl/krostosz?/harmonogram-wywozu-smieci/