Harmonogram wywozu śmieci w I kwartale 2017 roku

Harmonogram wywozu śmieci na I kwartał 2017 roku.

Urząd Gminy informuje, że wywóz odpadów zmieszanych będzie odbywał się co dwa tygodnie, odpadów selektywnych raz w miesiącu, natomiast odpadów ulegających biodegradacji dwa razy w miesiącu. Opróżnione zostaną tylko pojemniki i worki, które będą wystawione przed posesją (przy drodze dojazdowej do nieruchomości).
POJEMNIKI Z GORĄCYM POPIOŁEM NIE BĘDĄ OPRÓŻNIANE.
Pojemniki i worki należy wystawić do godziny 6.00 rano w dniu wywozu.

Harmonogram wywozu śmieci dla sołectwa Krostoszowice

MiesiącOdpady zmieszane – kubłyZbiórka selektywna – workiOdpady bioPopiółElektrośmieci i złom
Grudzień 20212320169, 30-
Styczeń 20227202013, 27-
Luty 20224171710, 24-
Marzec 20224182411, 30-
Kwiecień 20226, 212113, 2813, 28-
Maj 20225, 191912, 2725-
Czerwiec 20226, 211310, 24-7
Lipiec 20226, 20148, 25--
Sierpień 20223, 19115, 23--
Wrzesień 20222, 16, 3082, 19, 3023-
Październik 202212, 28613, 275, 20-
Listopad 202221410, 2814, 29-
Grudzień 20222163013, 28-
Źródło: Urząd Gminy Godów

Harmonogram dla całej gminy dostępny pod linkiem:

dyskietka