Uwaga. Możliwe utrudnienia na 1 Maja w Skrzyszowie

uwaga-roboty-drogoweZ powodu rozpoczęcia prac przy wykonaniu nawierzchni ścieralnej jezdni w najbliższy weekend oraz przez nadchodzące trzy tygodnie kierowcy poruszający się ul. 1 Maja w Skrzyszowie mogą napotkać na dodatkowe utrudnienia w ruchu wynikające z konieczności całkowitego zamknięcia drogi.

Jak poinformował Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim uzgodniono z wykonawcą robót, że utrudnienia będą występowały głównie w weekendy, gdy ruch jest nieco mniejszy. Tempo prac będzie zaś uzależnione od panujących warunków atmosferycznych.

W najbliższych dniach, tj. 8 ? 9 października, zamknięty zostanie ? o ile pozwoli na to pogoda ? odcinek ul. 1 Maja w rejonie szkoły od skrzyżowania z ul. Szybową do skrzyżowania z ul. Leśną (ok. 700 mb.). Następnie prace bitumiczne przesuną się na odcinek od strony Godowa do skrzyżowania z ul. Powstańców Śl. (ok. 400 mb). Na końcu nowa nawierzchnia powstanie na skrzyżowaniu ul. Szybowej do ul. Powstańców Śl. (ok. 600 mb).

Z powodu braku możliwości wyznaczenia objazdów ruchem drogowym w rejonie skrzyżowania z ul. Jana Pawła II oraz: 1 Maja ? Skrzyszowska ? Turska w Mszanie będą kierować uprawnieni pracownicy wykonawcy. Po zakończeniu każdego z etapów robót ruch drogowy będzie automatycznie udrażniany.

Odcinkowe zamknięcia drogi są spowodowane wykonaniem nowej nawierzchni jednocześnie na całej szerokości jezdni bez tzw. szwu. Dzięki temu zmodernizowana droga uzyska większą jakość.

Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności, zaś za utrudnienia przepraszamy.

Przypominamy też, że inwestycja jest realizowana w ramach ?Programu rozwoju infrastruktury dróg gminnych i powiatowych?. Wartość przedsięwzięcia to ok. 2,7 mln zł. Połowa przedsięwzięcia zostanie sfinansowana z budżetu państwa. Drugą połowę pokryje wspólnie Powiat Wodzisławski i gmina Godów.

Źródło: www.powiatwodzislawski.pl