Roboty drogowe w Skrzyszowie do 4 listopada 2016 roku

Z powodu dodatkowych robót termin zakończenia prac związanych z modernizacją ul. 1 Maja w Skrzyszowie na odcinku od wiaduktu nad autostradą A-1 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II został wydłużony do 4 listopada.

Droga

Źródło: www.powiatwodzislawski.pl

W trakcie realizacji inwestycji okazało się, że niezbędne jest wykonanie dodatkowych robót, których nie można było przewidzieć i zaplanować na etapie projektowania. Podstawowym problemem było podsiąkanie koryta jezdni na półkilometrowym odcinku, co powodowało, że podłoże nie spełniało wymaganych parametrów niezbędnych do układania warstw konstrukcyjnych. Zdecydowano więc o wykonaniu drenażu gruntu na powierzchni ok. 3500 metrów kwadratowych, a także stabilizacji podłoża cementem.

Dodatkowo okazało się, że w rejonie prowadzonych robót funkcjonuje sporo niezinwentaryzowanych instalacji wodno-kanalizacyjnych, które należało przebudować i podłączyć do nowej kanalizacji deszczowej. Niezbędne było też wzmocnienie płytami ażurowymi skarp chodników o dużym nachyleniu, a także dostosowanie i uporządkowanie terenu oraz dojazdu i dojść do skrzyszowskiej szkoły.

Wszystko to podniosło koszt zadania o ok. 300 tys. zł. Środki na ten cel Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. wyasygnuje z oszczędności z innych inwestycji. Trzeba było też wydłużyć termin jego ukończenia o trzy tygodnie, tj. do 4 listopada. Jak zapewnia dyrektor PZD Tomasz Wójcik, nie spowoduje to komplikacji w ostatecznym rozliczeniu dofinansowania uzyskanego w ramach ?Programu rozwoju infrastruktury dróg gminnych i powiatowych?.

Po zmianie wartość tej półtorakilometrowej inwestycji drogowej wyniesie ok. 2,7 mln zł. Połowa przedsięwzięcia zostanie sfinansowana z budżetu państwa. Drugą połowę pokryje wspólnie Powiat Wodzisławski i gmina Godów.

Za utrudnienia związane z wydłużeniem okresu realizacji inwestycji serdecznie przepraszamy.

Źródło: www.powiatwodzislawski.pl