Termin opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

smieci_segregacjaPrzypomina się mieszkańcom, że w dniu 15 września 2016 r. upływa termin płatności:
– III raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania i uzależniona ona od ilości mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomości.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami oraz harmonogram wywozu odpadów dostępny pod linkiem:
http://krostoszowice.pl/krostosz?/harmonogram-wywozu-smieci/