Komunikat w sprawie przebudowy ul. 1 Maja w Skrzyszowie

droga

ul. 1 Maja w Skrzyszowie

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na posiedzeniu w dniu 17 sierpnia br. zapoznał się z informacją Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śl. na temat ujawnionych nieprawidłowości związanych z przebudową ul. 1 Maja w Skrzyszowie. Zobowiązano wykonawcę do naprawienia na własny koszt wykonanej niezgodnie z projektem na odcinku ok. 300 m podbudowy jednego pasa drogi, wyznaczając nieprzekraczalny termin doprowadzenia inwestycji do stanu zgodnego z projektem do dnia 1 września.

Usunięcie nieprawidłowości nie powinno spowodować żadnych dodatkowych utrudnień, ponieważ będzie się odbywać przy ruchu wahadłowym (który już aktualnie obowiązuje). Według zapewnień wykonawcy prace naprawcze nie spowodują też wydłużenia ogólnego terminu zakończenia inwestycji, który przewidziano na połowę października.

Zarząd Powiatu polecił ponadto Powiatowemu Zarządowi Dróg objęcie tej inwestycji szczególnym nadzorem.

Przypomnijmy, że podczas niedawnej kontroli na placu budowy pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śl. wspólnie z przedstawicielami Urzędu Gminy Godów ujawnili, że wykonawca inwestycji na odcinku ok. 300 m (od ulicy Szybowej w kierunku wiaduktu nad autostradą A-1) wykonał podbudowę jednego pasa drogi niezgodnie z projektem. Fakt ten potwierdziły specjalistyczne badania przeprowadzone w dniu 13 sierpnia. W związku z powyższym PZD wezwał wykonawcę do usunięcia nieprawidłowości oraz przedstawienia harmonogramu prac naprawczych. Zgodnie z informacją rozpoczną się one w piątek 19 sierpnia i zakończą przed rozpoczęciem roku szkolnego 2016/2017 tak, aby nie powodowały dodatkowych utrudnień dla użytkowników drogi.

Źródło: www.godow.pl