Fundusz sołecki – na co przeznaczyć środki w 2017 roku?

zebranieSzanowni Mieszkańcy, zachęcamy do zgłaszania propozycji inwestycji realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2017.

W pierwszej połowie września 2016 roku odbędzie się Zebranie Wiejskie, na którym Mieszkańcy zdecydują na jaki cel przeznaczyć środki z Funduszu Sołeckiego. Kwota jaką dysponować będzie sołtys to blisko 26 tyś zł.

Zgodnie z ustawa o funduszu sołeckim, środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które: są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Zachęcamy wszystkim, aby do 31 sierpnia 2016 roku na adres e-mail: soltys@krostoszowice.pl lub kamil.gasior@krostoszowice.pl przesyłać propozycje projektów, które zostaną przedstawione, omówione oraz zaopiniowane na Zebraniu Rady Sołeckiej a później na Zebraniu Wiejskim.

Serdecznie zachęcamy !!!