Uwaga od 4 lipca przekroczysz granicę tylko w wyznaczonych miejscach

Z powodu organizacji w Polsce szczytu NATO oraz Światowych Dni Młodzieży od 4 lipca do 2 sierpnia granicę państwa można przekroczyć jedynie w wyznaczonych miejscach. Przywrócono również kontrole graniczne. Warto o tym pamiętać podczas wakacyjnych wycieczek, by uniknąć przykrych niespodzianek.

border foto. www.pixabay.com

Granica

Śląsko-Małopolski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu opublikował na swojej stronie wykaz przejść, przez które od 4 lipca do 2 sierpnia br. można legalnie przekraczać granicę Polski. W województwie śląskim jest ich sześćdziesiąt, a opolskim trzydzieści siedem. Warto się z wykazem zapoznać, ponieważ przekroczenie granicy w innym miejscu niż dozwolone ? nawet podczas wycieczek górskimi szlakami ? może zostać potraktowane jako wykroczenie, a nawet przestępstwo.

W naszym regionie dopuszczone jest przekraczanie granicy m.in. w Jastrzębiu-Ruptawie (tylko ruch pieszy i rowerowy), Bolesławie, Borucinie, Cieszynie, Chałupkach i Chałupkach-Šilchéřovicach, Gołkowicach, Gorzyczkach (autostrada A-1), Gorzyczkach-Věřnovicach, Gródczankach, Kaczycach Dolnych, Kaczycach Górnych, Krzanowicach-Chuchelnej, Krzanowicach-Rohovie, Krzanowicach-Strahovicach, Łaziskach, Owsiszczach, Pietraszynie, Rudyszwałdzie, Skrbeńsku i Tworkowie (wszystkie ruch pieszy i towarowy).
W Beskidach ?otwarte? dla ruchu pieszego i rowerowego są przejścia na szlakach m.in. w Zwardoniu, na Wielkiej Raczy, na Wielkiej Czantorii, na Pilsku, w Jaworzynce (Trójstyk) i w Istebnej. Pełny wykaz publikujemy poniżej.

Do 2 sierpnia tymczasowo przywrócono również kontrole graniczne. W tym czasie obywatele państw Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu, a także innych krajów, które na podstawie umów zawartych z UE korzystają z prawa do swobodnego przemieszczania, mogą wjechać na terytorium Polski na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu. Obywatele innych państw muszą spełnić warunki wjazdu określone w przepisach i posiadać paszport oraz wizę, jeśli jest wymagana.

Jak zapewnia Straż Graniczna, kontrole prowadzone są w sposób wyrywkowy, a działania dostosowane do realnego zagrożenia. Same czynności kontrolne niekoniecznie odbywają się na terenie przejść granicznych, ale zawsze w miejscach oznakowanych (np. na autostradzie A-1 w Gorzyczkach punkt kontrolny znajduje się kilka kilometrów od granicy).

Wykaz przejść w województwie śląskim ? POBIERZ (PDF 228 KB)

Wykaz przejść w województwie opolskim ? POBIERZ (PDF 144 KB)

Na podstawie materiałów informacyjnych Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej www.sm.strazgraniczna.pl

Źródło: www.powiatwodzislawski.pl