Nabór deklaracji na rok 2017: wymiana kotłów, montaż instalacji solarnych

logo Gminy Godów

logo Gminy Godów

Urząd Gminy ogłasza nabór deklaracji do udziału w „Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Godów w roku 2017”

Zgodnie z programem przewiduje się udzielanie dotacji celowej na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska polegającego na:

1. Wymianie kotła zasypowego na kocioł z automatycznym załadunkiem paliwa
2. Wymianie kotła zasypowego na wysokosprawny kocioł gazowy
3. Wymianie starego (powyżej 10lat) kotła gazowego na wysokosprawny kocioł gazowy
4. Montażu instalacji solarnej przy istniejącym kotle z automatycznym załadunkiem paliwa

Regulamin udzielania dotacji dostępny  dyskietka

Deklaracje o przystąpieniu do programu zbierane będą od 1 lipca do 31 sierpnia 2016r. w biurze obsługi klienta Urzędu Gminy.
Formularz deklaracji dostępny dyskietka oraz w Urzędzie Gminy w pokoju nr 24.
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 32 47 65 065 wew. 19 lub 15