Konkurs fotograficzny

konkurs_fotoRada Sołecka sołectwa Krostoszowice zachęca wszystkich do uczestnictwa w konkursie fotograficznym, którego celem jest odkrywanie, promowanie i popularyzowanie piękna przyrody, krajobrazu, tradycji oraz historii wsi Krostoszowice.

Konkurs został ogłoszony w dwóch kategoriach tj.

– pierwsza kategoria dotycz starych fotografii obrazujące historię wsi,

– druga dotyczy fotografii obrazujące obecne walory przyrodnicze, krajobrazowe oraz tradycje.

Fotografie można składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Krostoszowicach w godzinach urzędowania w terminie od 14 marca do 31 maja 2016 r.

Regulamin konkursu dostępny tutajdyskietka.

Fotografie zostaną zaprezentowane podczas obchodów 600-lecia Krostoszowic w czerwcu 2016 roku.

Zachęcamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie.