Informacja dot. składania wniosków o świadczenie wychowawcze program 500+

500+

Logo Programu 500+

Drodzy mieszkańcy w dniach od 4 do 8 kwietnia br. (w godzinach od 12:00 – 17:00) w Szkole Podstawowej w Krostoszowicach będzie można składać wniosek na drugie i kolejne dziecko w ramach programu Rodzina 500+.

Osoby zamierzające składać wniosek również na pierwsze dziecko tj. wniosek podlegający weryfikacji dochodowej proszone są o zgłaszanie się bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Godowie mieszczącym się w Gołkowicach przy ul. Celnej 51.

W okresie od 4 do 8 kwietnia br godziny pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godowie zostają wydłużone do godziny 17.00.

Więcej informacji na temat programu Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod linkiem dyskietka.

Informacje dotyczące składania wniosków w poszczególnych sołectwach dostępne tutaj dyskietka

Źródło: www.godow.pl