Uwaga mieszkańcy – termin płatności podatku

herb Krostoszowic

Herb sołectwa

Przypomina się mieszkańcom, że w dniu 15 marca 2016 r. upływa termin płatności:
? I raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych,
? I raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania i uzależniona ona od ilości mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomości.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami oraz harmonogram wywozu odpadów dostępny pod linkiem dyskietka.

Drodzy mieszkańcy sołectwa Krostoszowice opłatę podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych będzie można uiścić u sołtysa w pokoju ?Gospodynek? w następujących terminach:

? 12 marca 2016 r od 9:00 do 13:00

? 13 marca 2016 r od 9:00 do 13:00

? 14 marca 2016 r od 9:00 do 13:00

? 15 marca 2016 r od 9:00 do 13:00

Pozostałe opłaty należny uiścić na wskazany w decyzji rachunek bankowy.