Uwaga mieszkańcy !!!

policjaPolicja ostrzega – szczególnie osoby starsze – przed oszustami wyłudzającymi pieniądze pod pozorem zdarzeń losowych, wypadków, chorób i innych nieszczęśliwych okoliczności tzn. metoda na wnuczka lub na policjanta. Metody te polegają na tym, że oszust dzwoni i tak prowadzi rozmowę, by nas przekonać, że jest naszym krewnym. Pod pozorem wspomnianego nieszczęścia prosi o przygotowanie pieniędzy przekazanie ich „zaufanej osobie”, która niebawem się u niego zjawi. Sam, jak tłumaczy, przyjechać nie może. W ten sposób przekonani, że pomagamy bliskiej osobie, dajemy się okraść. Bądźmy czujni, szczególnie, że oszuści są niezwykle przekonujący i wciąż „doskonalą” swój przestępczy warsztat. Ostatnio pojawiła się tzn. metoda na policjanta, przed którą prawdziwi mundurowi w sposób szczególny przestrzegają.

Jak to wygląda?

Oszuści dzwonią dwa razy. Najpierw podają się za kogoś bliskiego, potem za policjanta albo funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego tłumacząc mam, że pierwsza rozmowa była próbą wyłudzenia pieniędzy, i że oszust został już namierzony. Do jego zatrzymania potrzeba tylko wpłaty określonej sumy pieniędzy. NIE DAJMY SIĘ NABRAĆ!

Jeśli ktoś zadzwoni w sprawie pieniędzy, a mamy jakiekolwiek podejrzenie, że to oszust, zgłośmy do POLICJI – numer telefonu alarmowego 997 lub 112.