Badania Statystyczne GUS

plakatANKIETER URZĘDU STATYSTYCZNEGO MOŻE ZAPUKAĆ DO DRZWI
Uprzejmie informujemy, że Urząd Statystyczny w Katowicach realizuje na terenie województwa śląskiego reprezentacyjne badania ankietowe.
Każdy ankieter ? pracownik US Katowice przedstawia się i posiada legitymację służbową oraz imienne upoważnienie Można sprawdzić tożsamość ankietera kontaktując się z Urzędem Statystycznym w Katowicach telefon 32 – 77 – 91 – 291 lub kom. 695 255 244 lub e-mail: D.Gwozdz@stat.gov.pl
Linki do informacji o badaniach ankietowych

 

Główny Urząd Statystyczny w Katowicach prosi o przychylność i współpracę z ankieterami.