600-lecia Krostoszowic już w tym roku

600-lecieDrodzy mieszkańcy w 2016 roku Sołectwo Krostoszowice będzie obchodzić 600-lecie swojego istnienia.

W związku z powyższym dyrekcja Szkoły Podstawowej w Krostoszowicach, Sołtys oraz Rada Sołecka zachęcają wszystkich uczniów, członków ich rodzin oraz mieszkańców wsi do włączenia się w obchody rocznicowe.

Z tej doniosłej okazji pod patronatem Urzędu Gminy Godów zostanie wydana pamiątkowa księga o wsi Krostoszowice, której jeden z rozdziałów będzie poświęcony twórczości literackiej i plastycznej związanej z nasza wsią.  Wszystkich chętnych zaprasza się do włączenia w tworzenie księgi pamiątkowej.

Kochani krostoszowiczanie!

Napiszcie w dowolnej formie (wiersz, fraszka, limeryk, piosenka, legenda, baśń, opowiadanie, itp.) na temat Krostoszowic.

Naszkicujcie, narysujcie lub namalujcie miejsca, budynki, obiekty, krajobrazy Krostoszowic.

Najciekawsze prace zostaną opublikowane w pamiątkowej księdze,

na stronie internetowej szkoły oraz stronie internetowej sołectwa.

Prace literackie i plastyczne można składać lub nadsyłać pocztą

w sekretariacie SP Krostoszowice przy ul. G.Morcinka 4 w Krostoszowicach

do 11.02.2016.