Bezpłatne porady prawne

porady prawneSzanowni mieszkańcy informuje się, iż z nowym rokiem Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. uruchomiło sieć punktów bezpłatnych porad prawnych. Prawnicy służą fachową pomocą mieszkańcom powiatu w dziewięciu miejscach.

Porady można otrzymać również w Ośrodku Kultury w Gołkowicach w następujących dniach:

Wtorek:  od godz. 13.00 do godz. 17.00
Czwartek:  od godz. 11.00 do godz. 15.00

Z porad mogą korzystać osoby, które nie ukończyły 26 roku życia, klienci pomocy społecznej, osoby powyżej 65 roku życia, kombatanci, weterani, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny oraz ofiary katastrof naturalnych i klęsk żywiołowych. Pomoc można uzyskać w zakresie prawa pracy, prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego oraz podatkowego z wyłączeniem spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wykluczone z poradnictwa jest również prawo celne, dewizowe, handlowe oraz sprawy dotyczące działalności gospodarczej.

Zakres pomocy obejmuje udzielanie porad na temat obowiązujących przepisów, sposobów rozwiązania problemów, przygotowanie projektów pism z wyłączeniem pism procesowych w toczących się postępowaniach, a także sporządzanie wniosków o zwolnienie kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Więcej informacji na temat pozostałych punktów można otrzymać pod adresem:

http://www.powiatwodzislawski.pl/poznaj-godziny-pracy-biur-darmowych-porad-prawnych.html

Źródło: www.www.powiatwodzislawski.pl