Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Godów

herb

Herb Gminy Godów

W związku z koniecznością wprowadzenia map zagrożenia powodziowego oraz ryzyka powodziowego do Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego wynikającą  z art.88f ust. 5, 6 i 7 ustawy ? prawo wodne (Dz.U. z 2012r.,  poz. 145 j.t. z późn. zm.), Wójt Gminy Godów planuje przystąpić do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zaprasza mieszkańców do składania wniosków o zmianę w planie w terminie do 15.02.2016r.
Wnioski należy składać wraz z załącznikiem mapowym w Urzędzie Gminy Godów w Biurze Obsługi Klienta lub na pokoju nr 22 w Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

Źródło: www.godow.pl