Podstawowe obowiązki Właścicieli posesji przy zbiórce odpadów komunalnych

smieci_segregacjaW związku z nastaniem nowego sezonu grzewczego przypomina się o następujących obowiązkach właścicieli posesji, których stosowanie usprawni obsługę naszej gminy przez Firmę Transgór S.A. Są to:

– terminowe wystawianie odpadów zmieszanych w kubłach zgodnie z harmonogramem do godz. 6.00 w dniu wywozu odpadów w danym rejonie.

– kubły z odpadami zmieszanymi mają być wystawiane w miejscach łatwo dostępnych, tuż przy skrajni drogi, tak aby nie utrudniały ruchu pieszych

– zabrania się wsypywania do pojemników gorącego popiołu w dniu zbiórki, ponieważ istnieje wówczas niebezpieczeństwo zapalenia się pozostałych odpadów w śmieciarce.

– odpady zmieszane należy oddawać w pojemnikach do tego przeznaczonych, tj. znormalizowane pojemniki na odpady o poj. 110l., 120l., 240l., 1100l., które nie należy przeciążać, tak aby nie doprowadzić do zniszczeń pojemników podczas załadunku. Nie należy oddawać odpadów w wiaderkach czy też innych pojemnikach plastikowych.

– odpady pochodzące z domowych remontów, takie jak gruz, beton, cegły, itp., należy transportować we własnym zakresie wyłącznie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skrbeńsku. Tego typu odpady należy gromadzić selektywnie i nie mogą być oddawane w kubłach razem z pozostałymi zmieszanymi odpadami komunalnymi.

Pojemniki z gorącym popiołem nie będą odbierane przez firmę wywozową.

Jednocześnie przypomina się również, iż Firma Transgór S.A. uruchomiła dla mieszkańców Gminy Godów tel. kontaktowy o nr 32 4740752, gdzie można bezpośrednio u wykonawcy zgłaszać ewentualne reklamacje dotyczące prowadzonych usług komunalnych.

Źródło: www.godow.pl