Szok twórczości kolędowej 2015

konkurs koledGminna Biblioteka Publiczna w Godowie ogłasza konkurs pn. „Szok twórczości kolędowej 2015”. Celem konkursu jest promocja i upowszechnianie działalności literackiej społeczności lokalnej.

W tym roku należy zgłaszać opowiadania inspirowanych Świętami Bożego Narodzenia!

Wymagania techniczne dotyczące prac literackich:
– objętość do 6 stron, format A4, pismo 12 pkt, interlinia 1,5, zapis w MS Word Times New Roman.
Termin składania prac upływa 6 grudnia.
Opowiadania należy wysłać na adres e -mail: biblioteka.godow@wp.pl (w temacie prosi się o wpisanie ?Szok 2015 ? ) lub dostarczyć na nośniku elektronicznym do siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie, ul. 1 Maja 18, 44 – 340 Godów.
Więcej informacji na stronie Biblioteki pod adresem:

Źródło: www.biblioteka.godow.pl