Termin płatności IV raty podatku

herb

Przypomina się, że w dniu 16 listopada 2015 r. upływa termin płatności:
IV raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych.

Więcej informacji w Referacie Podatków i Opłat Urzędu Gminy w Godowie pod numerem telefonu: 32 4765065 wew. 29.