Uwaga mieszkańcy – termin płatności podatku

herb KrostoszowicPrzypomina się mieszkańcom, że w dniu 15 września 2015 r. upływa termin płatności:
– III raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych,
– III raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
– II raty opłaty od posiadania psów,
– II raty podatku od środków transportowych.

Drodzy mieszkańcy sołectwa Krostoszowice opłatę podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych oraz opłatę za posiadanie psa będzie można uiścić u sołtysa w pokoju „Gospodynek” w następujących terminach:

– 11 września 2015 r od 9:00 do 12:00

12 września 2015 r od 9:00 do 12:00

– 14 września 2015 r od 9:00 do 12:00

– 15 września 2015 r od 9:00 do 12:00

Pozostałe opłaty należny uiścić na wskazany w decyzji rachunek bankowy.