Bezpieczne wakacje 2015

bezpieczne_wakacje

Bezpieczne Wakacje 2015

26 czerwca 2015 roku rozpoczęła się akcja „Bezpieczne wakacje 2015” mająca na celu skoordynowanie działań służb, inspekcji i straży województwa śląskiego do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Na potrzeby akcji uruchomiony został telefon interwencyjny w śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach o nr 32 20 77 077, na który przyjmowane są informacje o nieprawidłowościach w organizacji wypoczynku.

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej http://wypoczynek.men.gov.pl/ dostępna jest ogólnopolska baza wypoczynku dzieci i młodzieży, w której można uzyskać informacje dotyczące organizatora i miejsca wypoczynku.

Szczegóły na temat akcji można znaleźć na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzbizk/bezpieczne_wakacje_ferie.html