45. rocznica wypadku na szybie nr VII KWK 1 Maja w Krostoszowicach

W niedzielę 28 września 2014 roku na kompleksie sportowo-rekreacyjnym odbyły się obchody z okazji upamiętnienia 45. rocznicy tragicznego wypadku w trakcie głębienia szybu VII KWK 1 Maja w Krostoszowicach oraz odsłonięcie obelisku upamiętniającego tę tragedię.

Fot. Archiwum Urzędu Gminy Godów

Fot. Archiwum Urzędu Gminy Godów

Uroczystą rocznicę rozpoczęła  o godzinie 16:00 Msza Św. Polowa za trzech górników, którzy ponieśli śmierć w VII szybie dokładnie 45 lat wcześniej  – 28. września 1969 roku, podczas zawalenia się rurociągu do podawania betonu: za śp. Rufina Tulca, Jana Fojcika, Bolesława Nawrata oraz zmarłego w trzy lata później w wyniku powikłań zdrowotnych po wypadku pana Klemensa Ciemięgę. We mszy św. koncelebrowanej przez proboszcza krostoszowickiej parafii ks. Rajmunda Żurka oraz proboszcza seniora księdza Jana Bracika uczestniczyły rodziny ofiar wypadku, ocalały uczestnik tragedii, pan Henryk Szwarc, wójt Gminy Godów, główny inicjator przedsięwzięcia, pan Mariusz Adamczyk, przewodniczący Rady Powiatu, Antoni Tomas, dyrektor KWK Marcel, pan Adam Rybakowski, dyrektor Ruchu  Jas ? Mos, pan Marek Celner, organizacje i zespoły, Podbuczanki, orkiestra górnicza Jas-Mos, przedstawiciele Straży Pożarnej w Skrzyszowie dyrektor SP Krostoszowice, pani Marzena Sitko, nauczyciele,  uczniowie i rodzice uczniów ze szkoły, którzy podobnież, jak górnicy uhonorowali pamięć zmarłych sztandarami. Podczas mszy proboszcz uczcił etos górniczej pracy i poświęcenia.

DSC04248

Fot. Archiwum Urzędu Gminy Godów

O górniczej przeszłości terenu rekreacyjnego w Krostoszowicach podczas mszy przypominała węglarka, tablica informująca o lokalizacji szybu, koło imitujące prawdziwy szyb, ufundowane przez dyrektorów kopalń a także rzeźba Skarbnika.

Po mszy św. uczestnicy uroczystości udali się w pochodzie za orkiestrą górniczą do tablicy upamiętniającej ofiary wypadku sprzed 45 lat. Tam złożono hołd zmarłym minutą ciszy, podczas której Straż Pożarna ze Skrzyszowa oddała honorowy sygnał dźwiękowy. Następnie o historii VII szybu KWK 1 Maja opowiedział pan Przewodniczący Rady Antoni Toman. Poproszony o głos uczestnik wypadku   pan Henryk Szwarc doskonale pamiętał zmarłych  górników i tragedię, w której uczestniczył 45 lat temu.

Potem nastąpiło poświęcenie obelisku oraz tablicy pamiątkowej, pan H. Szwarc przeciął symboliczną wstęgę. Uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod pomnikiem.

Fot. Archiwum Urzędu Gminy Godów

Fot. Archiwum Urzędu Gminy Godów

Po oficjalnej uroczystości pamięć zabitych górników oraz trud górniczej pracy uczciły występy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Krostoszowicach. Przedstawili oni zebranym montaż poetycko ? słowny złożony ze starych górniczych pieśni i śląskich wspominek. Dziewczynki z kas IV ? VI zaśpiewały i zagrały piosenki, takie jak, m.in. ?Ciężki los górnika?, ?Górnicy, górnicy?, ?Górnicze skarby pod ziemią?. Julia Wodecka wspominała gwarą dawną śląską szkołę, Oliwia Folwarczny i Angelika Zając wyrecytowały wiersz pt. ?Kopalnia?. W program ten, nad całością którego czuwały panie Weronika Adamczyk, Radosława Adamczyk i Magdalena Dziaćko, wpleciony został krótki spektakl ?O skarbniku?, przezabawnie odegrany przez uczniów klasy V. Przedstawienie to tematycznie poniekąd związane z  kazaniem ze mszy świętej ukazywało wartość ciężkiej pracy górników.

Po występach dzieci wójt Gminy Godów, pan Mariusz Adamczyk zaprosił wszystkich gości na poczęstunek składający się ze śląskich kołaczy i gulaszu.

Autor: Celina Grieger-Brodowska