Otwarcie Street Workout Park

W dniu 15 października 2014 roku na kompleksie sportowo rekreacyjnym w Krostoszowicach odbyła się prelekcja na temat „Street Workout Park” oraz ćwiczeń, które można wykonywać. Na otwarcie nowo powstałych urządzeń do ćwiczeń przybyli uczniowie z Gimnazjum w Skrzyszowie oraz uczniowie z Gimnazjum w Gorzycach. Uczniów przywitał Wójt Gminy Godów Mariusz Adamczyk, natomiast prelekcji na temat nowych urządzeń dokonał Pan Zbigniew Marszałkowki. Po oficjalnym otwarciu uczniowie szkół sprawdzili nowo powstałe urządzenia.

Fot. Archiwum Urzędu Gminy Godów

Fot. Archiwum Urzędu Gminy Godów

Projekt ?Budowa placu do ćwiczeń Street Workout Park w Krostoszowicachc? dofinansowany jest w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.