Bezpieczne wakacje !!!

logowakacje

Logo Bezpieczne wakacje

Rozpoczął się sezon wakacyjny, a wraz z nimi ruszyła akcja ?Bezpieczne Wakacje 2016?, polegająca m.in. na kontrolowaniu przez odpowiednie służby miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży oraz na zwiększeniu liczby patroli na drogach. Działania rozpoczęły się 24 czerwca i potrwają do 1 września br.

Policjanci częściej niż zwykle sprawdzać będą trzeźwość kierowców oraz stan techniczny autokarów przewożących dzieci na kolonie i wycieczki. Patrolowane będą linie brzegowe i miejsca rekreacyjno-sportowe, w których mieszkańcy i turyści spędzać będą czas wolny. Ze szczególną uwagą służby wojewody sprawdzą obiekty, w których organizowany jest letni wypoczynek (miejsca zakwaterowania, place zabaw, boiska). Wśród młodych uczestników wyjazdów prowadzone będą działania edukacyjne, ukierunkowane na propagowanie wzorców bezpiecznego zachowania się w czasie wypoczynku (spotkania, pogadanki).

Na potrzeby akcji uruchomiony został telefon interwencyjny o numerze (32) 20 77 077, na który przyjmowane są zgłoszenia o nieprawidłowościach w organizacji wypoczynku. Warto również wiedzieć o tym, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej ? www.men.gov.pl dostępna jest ogólnopolska baza wypoczynku dzieci i młodzieży, w której można uzyskać dane dotyczące organizatora i miejsca wypoczynku. Jeśli podejrzewasz, że organizator kolonii nie zapewnia twojemu dziecku bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku czy też nie zatrudnia wykwalifikowanej kadry sprawującej właściwą opiekę wychowawczą, powinieneś zgłosić ten fakt dzwoniąc pod ww. numer telefonu lub do kuratorium oświaty właściwego ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku. W zależności od problemu, jakiego dotyczą nieprawidłowości, możesz też powiadomić właściwą (zgodnie z miejscem wypoczynku) powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, Państwową Straż Pożarną lub inne służby interwencyjne.

Skoordynowanie działań służb, inspekcji i straży województwa śląskiego oraz wzmożone działania kontrolno-doradcze mają spowodować, że tegoroczny sezon wakacyjny będzie udany i że zakończy się on bezpiecznym powrotem dzieci do szkoły.