Plan Wiecznej Adoracji

adoracjaPlan Wiecznej  Adoracji

8:00 – 9:00 ul. Szybowa

9:00 – 10:00  ul. Wąwozowa

10:00 – 11:00 ul. Turska

11:00 – 12:00 ul. Wodzisławska i ul. Brzozowa

12:00 – 13:00 ul. Olszyńska i ul. Wspólna

13:00 – 14:00 ul. Leśna

14:00 – 15:00 ul. Środkowa

15:00 – 16:00 Podbucze ul. Wiejska i ul. Budowa

16:00 – 17:00 ul. Morcinka