Plan odwiedzin kolędowych

Plan odwiedzin kolędowych

ROK 2019

1 XII – Niedziela – godz. 16:00 Podbucze cz. III ul. Bukowa

8 XII – Niedziela – godz. 16:00 Podbucze cz. II od Państwa Klajn do Państwa Kopiec

10 XII – Wtorek – godz. 16:00 ul. Turska cz. I od Państwa Augustyniak do Państwa Kalinowski

14 XII – Sobota – godz. 10:00 Podbucze cz. I od Państwa Salamon do Państwa Mołdrzyk

15 XII – Niedziela – godz. 16:00 ul. Brzozowa od Państwa Dzierżęga do Państwa Chamczyk

17 XII – Wtorek – godz. 16:00  ul. Wspólna od Państwa Kopiec i ul. Olszyńska do Państwa Szrubarczyk

22 XII – Niedziela – godz. 16:00 ul. Leśna od Państwa Zieliński

27 XII – Piątek – godz. 10:00 ul. Turska cz. II od Państwa Sosna do Państwa Kipka

28 XII – Sobota – godz. 11:30 ul. Morcinka od Państwa Jaskóła

29 XII – Niedziela – godz. 16:00 ul. Olszyńska cz. I od Państwa Kożuch do Państwa Żurek

30 XII – Poniedziałek – godz. 10:00 ul. Olszyńska cz. II od P. Mitko do P. Szewczyk

ROK 2020

2 I – Czwartek – godz. 10:00 ul. Wodzisławska cz. I od Państwa Materzok, Stankiewicz do Państwa Kulak

3 I – Piątek – godz. 10:00 ul. Wodzisławska cz. II od Państwa Kuś

4 I – Sobota – godz. 10:00 godz. ul. Szybowa od Państwa Skatuła do Państwa Mrozek

5 I – Niedziela – godz. 16:00 ul. Wąwozowa od Państwa Premus, domy na potoczkiem do Państwa Brudny

7 I – Wtorek – godz. 16:00 ul. Środkowa cz. I od Państwa Grabowski do Państwa Henryk Konopek

11 I – Sobota – godz. 10:00 ul. Środkowa cz II od Państwa Oślizło do Państwa Jokiel

12 I – Niedziela – godz. 16:00 Kolęda Dodatkowa