Obchody 46. rocznicy tragicznej śmierci górników w VII szybie KWK 1 Maja i Dnia Patrona Szkoły w Krostoszowicach

Obchody 46. rocznicy tragicznej śmierci górników w VII szybie KWK 1 Maja i Dnia Patrona Szkoły w Krostoszowicach

W poniedziałek, 28. września br. w Szkole Podstawowej w Krostoszowicach obchodziliśmy   46. rocznicę tragicznej śmierci górników w VII szybie KWK 1 Maja usytuowanym niegdyś przy krostoszowickim kompleksie rekreacyjno ? sportowym Orlik.

Na godzinę 9.00 dyrekcja, nauczyciele i cała społeczność szkolna  udali się do parafialnego kościoła na mszę świętą w intencji tragicznie zmarłych 3 górników, śp. panów  Rufina Tulca, Jana Fojcika, Bolesława Nawrata.  W mszy świętej uczestniczyli bliscy zmarłych, a także ocalały pan Henryk Szwarc z żoną Jadwigą. Obecny był także Wójt Mariusz Adamczyk.

W tragedii tej, w 1969 roku, trzech kolejnych  górników zostało rannych, a trzy lata później w wyniku powikłań zdrowotnych po wypadku zmarł pan Klemens Ciemięga.

Po mszy wszyscy przeszli pod obelisk upamiętniający owe zdarzenia. Tam uczciliśmy symboliczną minutą tragiczną śmierć górników, gdzie  pan wójt złożył kwiaty, a  dyrektor szkoły oraz przewodnicząca samorządu uczniowskiego zapaliły znicze.

Następnie wróciliśmy do szkoły, gdzie wspólnie świętowaliśmy Dzień Patrona Szkoły, Gustawa Morcinka, pisarza ściśle związanego ze Śląskiem, górnictwem, sławiącego trudy kopalnianej pracy. Była również okazja wysłuchać wspomnień pana Henryka Szwarca i zadać mu pytania dotyczące górnictwa i wrześniowych, tragicznych wydarzeń.

Uczniowie zaprezentowali montaż poetycko –  muzyczny o górniczej pracy oraz inscenizację jednej  z legend Gustawa Morcinka, zatytułowaną ?Zuzanka i utopce?. Obchody patrona szkoły Gustawa Morcinka już zawsze będą okazją dla upamiętnienia poległych i ocalałych górników na szybie VII KWK 1 Maja.

Galeria zdjęć: dyskietka

Celina Grieger-Brodowska

Źródło: www.spkrostoszowice.pl