Krostoszowice

herb Krostoszowic

Herb Krostoszowic

To wieś leżąca w północnej części gminy Godów, jest ona najbardziej pagórkowatą miejscowością pochodzącą z 1416 roku. Miejscowość, która swą historię wiązała z sąsiednim Skrzyszowem. Po latach dewastacji ekologicznej prowadzonej przez górnictwo, ostatnio widoczna jest poprawa stanu naturalnego środowiska. Prawie 100-letnia szkoła i nowy kościół św. Jana Nepomucena to główne ośrodki życia społecznego mieszkańców. Krostoszowice widzą swoją szansę w budowie autostrady północno-południowej, która przebiegać będzie przez tę miejscowość.

Nazwa wsi patronimiczna utworzona od imienia Krostosz lub Krostosza alba od nazwiska dziedzica wsi, rycerza Jontka Krostoszowickiego – właściciela Godowa.