Zebranie Wiejskie – Fundusz Sołecki 2020

zebranieSzanowni Mieszkańcy zebranie wiejskie to nie tylko okazja do spotkania się z przedstawicielami urzędu. Zebranie Wiejskie to organ uchwałodawczy, który jako jedyny ma prawo zatwierdzić podział środków FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok 2020. Kwota jaką dysponować będzie sołtys to blisko 35 tyś zł. Zebranie Wiejskie, na którym dokonamy tego podziału odbędzie się we wtorek 24 września 2019 roku o godzinie 18.00 w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej.

Zachęca do przygotowania sobie propozycji, które mogą być realizowane z Funduszu Sołeckiego oraz ich zaprezentowanie na Zebraniu Wiejskim. Zgodnie z ustawa o funduszu sołeckim, środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które: są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Sołtys wraz z Radą Sołecką